Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 231652Beschikkingen | afhandelingZondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther.

De burgemeester heeft ontheffing  verleend voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur op 9 november 2019 van 13.00 uur tot 01.00 uur  tijdens het 60 jaar Heeswijks Slagwerk.

Het besluit is verzonden op 23 september 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 23 september 2019