Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 231352Overige besluiten van algemene strekkingHarbour Run 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 14 december 2018 een verzoek ontvangen van Sportvibes United B.V. om een evenement te mogen organiseren op de RDM Campus met een parcours in de Waalhaven en Heijplaat.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 17 september 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zondag 6 oktober 2019 van tien uur ’s ochtend tot acht uur ’s avonds. Het maximum aantal deelnemers aan dit evenement dat gelijktijdig mag bijwonen is 6.000 personen.

Het festival zal worden gehouden in en rondom de RDM Campus met een parcours door de Waalhaven en Heijplaat.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf woensdag 2 oktober 2019 t/m zondag 6 oktober 2019 tussen acht uur ‘s ochtends en elf uur ’s avonds en zondag 6 oktober tot aanvang evenement.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 6 oktober 2019 van acht uur ’s avonds tot elf uur ’s avonds en van maandag 7 oktober 2019 tussen acht uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.