Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2019, 23134Overige besluiten van algemene strekkingUitvoeringsbesluit APV Baarn Aanwijzing kampeerplaatsen

 

Besluit van burgemeester en wethouders van Baarn.

 

In artikel 4:19 van de Algemene plaatselijke verordening Baarn 2018 (APV) is vastgelegd dat het college plaatsen kan aanwijzen waar mag worden gekampeerd. Met dit besluit wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

 

 

Besluit.

  • 1.

    De Camping Kaapweg, gelegen in het bosgebied tussen de Hilversumsestraatweg, de Bosbadlaan, de spoorlijn Baarn-Hilversum en de gemeentegrens met Hilversum, wordt aangewezen als kampeerplaats.

  • 2.

    Deze kampeerplaats geldt voor maximaal drie kleine tenten, geplaatst binnen tien meter van de palen met de aanduiding van paalkamperen, voor een maximum periode van 72 uur.

  • 3.

    Het kamperen dient zodanig te gebeuren dat de natuur en het landschap zo min mogelijk wordt belast en er mogen geen (afval)stoffen achterblijven. Verder dienen alle voorwaarden van de grondeigenaar in acht te worden genomen.

 

Baarn, 22 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. A. Najib M.A. Röell

gemeentesecretaris burgemeester

Toelichting op het besluit.

In het beschreven bosgebied is een kleine Camping aanwezig voor paalkamperen. Staatsbosbeheer staat het kamperen toe onder strikte voorwaarden ter bescherming van het kwetsbare bosgebied. Dit besluit sluit hierop aan.

Dit besluit is gepubliceerd op: 29 januari 2019.