Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 22989Beschikkingen | afhandelingDiverse dorpen gemeente Midden-Groningen Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2019-00000069

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum te hebben verzonden aan de aanvrager:

Het kappen van meerdere bomen in Zuidbroek en Stoothorn op de volgende locaties:

  • Foxhol, Froombosch, Hoogezand, Meeden, Muntendam, Noordbroek, Sappemeer, Scharmer, Steendam, Westerbroek en Zuidbroek, voor het kappen van 372 bomen, 25 januari 2019.

 

Straat

Plaats

aant .

Valckelaan

Scharmer

33

Slochterdijk

Froombosch

8

Achter de Wal thv. 25

Zuidbroek

2

Tussenklappen oostzijde

Muntendam

1

Oudeweg nabij fietspad

Muntendam

2

Westeind

Zuidbroek

3

oprit N33 in bosplantsoen

Noordbroek

12

Korengast nabij zorgboerderij

Noordbroek

1

Hamrik bij molen

Noordbroek

2

Pastorieweg n33

Noordbroek

12

Veensloot nabij varkensboer

Meeden

1

Beneden veensloot nr 67

Meeden

1

fietspad langs het spoor

Meeden

17

Meeden achter het hek zwembad

Meeden

5

Beukenlaan 5 tot 7

Meeden

20

achter Beukenlaan 7

Meeden

3

Oude Verlaat 12/19 bosplantsoen

Muntendam

200

Zuiderstr.achter Jan Bakkerstr.33

Muntendam

1

Bredeweg

Muntendam

1

 

 

 

Andromeda Weegschaal

Hoogezand

1

Zonneweg

Hoogezand

6

Ruimtevaartlaan achter nr. 29

Hoogezand

3

Industrieweg thv 12

Hoogezand

1

Energieweg thv 5

Foxhol

1

Energieweg thv foxholstermeer

Westerbroek

1

Energieweg scheepswervenweg

Westerbroek

1

energieweg scheepswervenweg

Westerbroek

1

Scheepswervenweg

Westerbroek

1

Energieweg 20

Westerbroek

3

Energieweg thv Madepolderweg

Westerbroek

4

Industrieweg thv 14

Hoogezand

1

Laan van de sport

Hoogezand

7

Noordbroeksterstraat thv 87

Sappemeer

2

Borgercompagnie 7e vanaf hek

Sappemeer

1

Borgercompagnie thv 14

Sappemeer

1

Borgercompagnie thv 38

Sappemeer

1

Borgercompagnie thv 29

Sappemeer

2

Damsterweg thv 9a

Steendam

2

Vosholen thv Kalkwijk

Hoogezand

7

 

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.