Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 22957Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, Jan van Nassaustraat 51 te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 1 zieke tweestammige lijsterbes (stamdiameter 21 en 25 cm), staande in de achtertuin van het perceel Jan van Nassaustraat 51 alsmede het herplanten van 1 boom

De kapactiviteit is aangevraagd in verband met ziekte van de boom/bomen, dode of slechte boom/bomen. Meer informatie over het bomenbeleid, kappen en herplanten vindt u op www.denhaag.nl, pagina Haagse Bomen.

 

Ons kenmerk: 201902019

Stadsdeel:

  • -

    Haagse Hout

Locatie(s)

Jan van Nassaustraat 51

Ontvangstdatum aanvraag:

28 januari 2019

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.