Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2019, 229497Overige besluiten van algemene strekkingBesluit aanwijzen veiligheidsrisicogebied Wilhelminapark en Gasthuisring

D E   B U R G E M E E S T E R   V A N   T I L B U R G

 

Gehoord de officier van justitie en de districtschef van politie in het lokale driehoeksoverleg d.d. 13 september 2019;

Gelet op de bestuurlijke rapportage van de politie;

Gelet op de ambtshalve bekende informatie;

Gelet op artikel 151b van de Gemeentewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 9 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tilburg;

 

O V E R W E G E N D E  D A T:

 

 • -

  er blijkens de bestuurlijke rapportage verschillende incidenten hebben plaatsgevonden te relateren aan het Wilhelminapark, Gasthuisring en Burgemeester Brokxlaan;

 • -

  er op 19 juli 2019 bij een aanhouding met een mes naar een politieambtenaar is gegooid;

 • -

  er op 22 juli 2019 een steekpartij heeft plaatsgevonden op Station Tilburg waarbij de dader is opgepakt en het slachtoffer geen aangifte wil doen;

 • -

  er op 2 augustus 2019 een steekpartij heeft plaatsgevonden bij opvangcentrum Traverse en diezelfde avond een bedreiging heeft plaatsgevonden, er is daarvan geen aangifte gedaan;

 • -

  er op 16 augustus 2019 een vechtpartij is geweest in het Wilhelminapark waarbij een persoon met een hamer is geslagen en het hier om een conflict ging tussen bekende alcoholisten;

 • -

  er op 6 september 2019 een steekpartij heeft plaatsgevonden in het Wilhelminapark waarbij twee personen gewond zijn geraakt en er geen aangifte is gedaan;

 • -

  uit de bestuurlijke rapportage is gebleken dat zowel de daders als de slachtoffers behoren tot een doelgroep rondom de daklozenopvang die zich tevens veelvuldig bevinden in en rondom het Wilhelminapark en de Gasthuisring;

 • -

  uit de bestuurlijke rapportage en de bespreking in de lokale driehoek is gebleken dat bij verschillende incidenten geen aangifte wordt gedaan door de slachtoffers, waardoor de ernstige vrees voor herhaling bestaat;

 • -

  de extra controles van politie en Stadstoezicht nog niet tot een structurele oplossing hebben geleid;

 • -

  er gelet op de bekende informatie bij de politie zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 151b van de Gemeentewet en dat de inzet van het instrument preventief fouilleren thans een extra bijdrage kan leveren aan het optreden daartegen;

 • -

  het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied en het invoeren van preventief fouilleren daarom geboden is; 

   

  B E S L U I T

   

  om als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen voor een periode van woensdag 18 september 2019 17:00 uur tot woensdag 18 maart 2020 17:00 uur gedurende deze gehele periode

   

  het gebied, zoals geduid op de in bijlage 1 opgenomen plattegrond, althans dat deel van Tilburg dat wordt begrensd door en met inbegrip van (met de klok mee) Wilhelminapark 129 tot aan Wilhelminapark 104, kruising Wilhelminapark - Gasthuisring, kruising Gasthuisring - Burgemeester Brokxlaan, kruising Gasthuisring - Wilhelminapark, tot aan Wilhelminapark 129 en al het tussenliggende gebied.

  Dit besluit treedt onmiddellijk na publicatie in het Gemeenteblad in werking en wordt aan de Gemeenteraad en de Officier van Justitie toegezonden.

   

  Tilburg, 16 september 2019

     

  drs. Th.L.N. Weterings

  burgemeester van Tilburg

 

Bijlage 1: