Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 228365Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Bussereindseweg 23 in Beesel

Op 4 september 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een erker en het wijzigen van het gevelaanzicht van de woning op het perceel Bussereindseweg 23 in 5954 CE Beesel (besluit verzonden op 4-9-2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend (vóór 17-10-2019) bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.