Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 228033Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 5 september 2019 tot en met 12 september 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Eerste Kruisweg 9, Fijnaart

milieuneutraal veranderen

9 september 2019

Fazantweg 4, Klundert

bouwen van een distributiecentrum met kantoor, plaatsen van 4 vlaggenmasten, realiseren van een erfafscheiding met poort en maken inrit

9 september 2019

Brouwerstraat 2, Zevenbergen

veranderen van het dak vanwege het isoleren van de woning

5 september 2019

Kreekkant 2, Zevenbergen

plaatsen van een dakkapel

11 september 2019

naast Huizersdijk 15, Zevenbergen

aanleggen van een maaibootinlaatplaats

10 september 2019

Oudemolensedijk 13a, Fijnaart

milieuneutraal veranderen

6 september 2019

Kreekweg 1, Heijningen

plaatsen van huisvestingsvoorzieningen

11 september 2019

Julianastraat 66, Moerdijk

het plaatsen van een houten berging met overkapping en een container

6 september 2019

Kerkring 19, Willemstad

plaatsen van een herdenkingsmonument (kunstwerk) op de begraafplaats

9 september 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.