Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 227564Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, Jan Bronnerstraat 69 te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 2 naaldbomen (stamdiameter 44,6 – 60,5cm), staande in de tuin van het perceel Jan Bronnerstraat 69 en het herplanten van 2 bomen

De kapactiviteit is aangevraagd in verband met overlast van de boom/bomen, schade veroorzaakt door de boom/bomen, overige redenen. Meer informatie over het bomenbeleid, kappen en herplanten vindt u op www.denhaag.nl, pagina Haagse Bomen.

 

Ons kenmerk: 201918290

Stadsdeel:

  • -

    Loosduinen

Locatie(s)

Jan Bronnerstraat 69

Ontvangstdatum aanvraag:

12 september 2019

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.