Gemeenteblad van Venlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloGemeenteblad 2019, 227502Beschikkingen | aanvraagGeaccepteerde sloopmelding - Boerenweg 3 te Arcen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat de volgende sloopmelding in het kader van het Bouwbesluit 2012 is ontvangen en afgerond:

 

Boerenweg 3 te Arcen

Voor het slopen van een schuur

Afrondingsbrief verzonden op 13 september 2019

Kenmerk 1530557

 

Inzage

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

 

Bezwaar/beroep

Tegen deze geaccepteerde meldingen staat geen bezwaar of beroep open.