Gemeenteblad van Venlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloGemeenteblad 2019, 227488Beschikkingen | aanvraagGeaccepteerde sloopmelding - Ds. Kingstraat 31 te Arcen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat de volgende sloopmelding in het kader van het Bouwbesluit 2012 is ontvangen en afgerond:

 

Ds. Kingstraat 31 te Arcen

Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen

Afrondingsbrief verzonden op 13 september 2019

Kenmerk 1532079

 

Inzage

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

 

Bezwaar/beroep

Tegen deze geaccepteerde meldingen staat geen bezwaar of beroep open.