Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 227298Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Hoofddorp, Draverslaan 36, 2132 BS, uitbreiden van de woning aan de achterzijde, 12-09-2019, zaaknummer 3232134, olonummer 4650047.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.