Gemeenteblad van Eersel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EerselGemeenteblad 2019, 227297Beschikkingen | aanvraagOntvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dreef 17 in Eersel, verbouwen en uitbreiden van een woning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen is:

Locatie:

Dreef 17 in Eersel

Omschrijving:

verbouwen en uitbreiden van een woning

Ontvangstdatum:

12 september 2019

Zaaknummer:

EER-2019-1260

Onderdelen:

  • Bouwen

 

De aanvraag om vergunning ligt niet ter inzage en hiertegen bestaat geen bezwaarmogelijkheid.

 

Vragen?

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, standplaatsen, reclame of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.