Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2019, 227233Beschikkingen | aanvraagTilburg, verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2019-02447 Nieuwe Bosscheweg 22 te Tilburg, wijzigen gebruik beganegrond in wonen en bouwen dakkapel, 13 september 2019

 

Het college van B en W maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de beslistermijn van bovenstaande aanvraag met zes weken heeft verlengd.

 

Kenmerk: - Z-HZ_WABO-2019-02447 - V - Nieuwe Bosscheweg 22 te Tilburg.docx