Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 227212Beschikkingen | aanvraagVerlenging aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van kantoorpand naar een kantoor en hotel, Landdrostdreef 124, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

192569

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

28 mei 2019

het verbouwen van kantoorpand naar een kantoor en hotel

Landdrostdreef 124

143731,8

487603,6