Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 227142Beschikkingen | aanvraagVerlenging aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van 15 houten huizen, Hazelhoeve 4,5,7,10,11,14,15,19,20,21,23,25,26,29,30 , Hazelhoeve, 5A-OW4238 tm 5A-OW4267, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

193239

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

14 juli 2019

het bouwen van 15 houten huizen

Hazelhoeve 4,5,7,10,11,14,15,19,20,21,23,25,26,29,30 , Hazelhoeve, 5A-OW4238 tm 5A-OW4267

149710,5

485135,7