Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 227136Beschikkingen | aanvraagVerlenging aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een brug kunstwerk 3 Floriade, 2N. (Floriade), KW3, Oosterlijke Boulevardbrug, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

193364

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

19 juli 2019

het bouwen van een brug kunstwerk 3 Floriade

2N. (Floriade) , KW3, Oosterlijke Boulevardbrug

144182,4

485378,9