Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 227127Beschikkingen | aanvraagVerlenging aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, 4D1-OKW4075, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

193287

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

18 juli 2019

het bouwen van een woning

4D1-OKW4075

138833,1

483817,1