Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 227124Beschikkingen | aanvraagVerlenging aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Lev Landaustraat 19, 5C2A-NH4245, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

192966

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

28 juni 2019

het bouwen van een woning

Lev Landaustraat 19 , 5C2A-NH4245

148114

486023,1