Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 227121Beschikkingen | aanvraagVerlenging aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Cecil Powellhof 17, 5C1P-NH4214, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

191978

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

24 april 2019

het bouwen van een woning

Cecil Powellhof 17 , 5C1P-NH4214

147445,9

485549,3