Gemeenteblad van Tynaarlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloGemeenteblad 2019, 227116Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Burchtweg 11 te Bunne; het bouwen van een werktuigberging

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie : Burchtweg 11 te Bunne

Omschrijving : het bouwen van een werktuigberging

Ontvangen : 12 september 2019

Kenmerk : WABO-20190958

Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.