Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 227108Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Zwolseweg 346, 7345 AK Wenum Wiesel, het kappen van een wilde kers

 

Datum indiening: 12 september 2019

Wabonummer: D19/022224

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.