Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 227062Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, aanbouw aan de zijgevel van de woning, Kromgouw 32, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere hebben de onderstaande aanvraag ontvangen:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

193933

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

6 september 2019

aanbouw aan de zijgevel van de woning

Kromgouw 32

143334,3

484052,8

 

Op een aanvraag om omgevingsvergunning moet bij een reguliere procedure binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Als er aanvullende stukken opgevraagd moeten worden of als de aanvraag moet worden aangepast, dan wordt de termijn opgeschort. Indien het niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, is de vergunning van rechtswege verleend.

Aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via het digitaal loket op https://www.almere.nl

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.