Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 227040Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van 23 woningen, 4D1-OKW4011 en 4D2-OKW4065, Almere Zandpoort, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere hebben de onderstaande aanvraag ontvangen:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

193967

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

10 september 2019

het bouwen van 23 woningen

4D1-OKW4011 en 4D2-OKW4065 , Almere Zandpoort

138859

483765,7

 

Op een aanvraag om omgevingsvergunning moet bij een reguliere procedure binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Als er aanvullende stukken opgevraagd moeten worden of als de aanvraag moet worden aangepast, dan wordt de termijn opgeschort. Indien het niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, is de vergunning van rechtswege verleend.

Aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via het digitaal loket op https://www.almere.nl

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.