Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 226996Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Hattemseweg 54, 7335 JM Apeldoorn, het kappen van een spar

 

Datum indiening: 11 september 2019

Wabonummer: D19/022216

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.