Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2019, 226993Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Zwartepad 23 Voorburg wijzigen eerste verdieping naar een woonfunctie

Algemene informatie

Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van de eerste verdieping naar een woonfunctie met dakterras.

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Datum aanvraag: 13 september 2019

Ons kenmerk: 571608

Inzage

Ingekomen aanvragen zijn op verzoek digitaal in te zien, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14070 of stuur een e-mail aan info@lv.nl, vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk.