Gemeenteblad van Westervoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestervoortGemeenteblad 2019, 226886Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Het Geerken 328 te Westervoort

De gemeente heeft op 13 september 2019 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunningmet zaaknummer Z/19/054536 / 19SZ1412 voor op locatie Het Geerken 328 te Westervoort. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Inrit/Uitweg

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukkenzijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan omgevingszaken gemeente Westervoort, postbus 6,6920 AA te Duiven. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 14 september 2019 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.