Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2019, 226853Beschikkingen | aanvraagvan Rosenburgweg 96 te Nijmegen: veranderen van het bedrijf - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 17-09-2019

Omschrijving: veranderen van het bedrijf (van Rosenburgweg 96 te Nijmegen)

Activiteiten: Activiteitenbesluit;

Zaaknummer: W.Z19.107650.01

Product: meldingen

Ontvangst: 27-06-2019

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=2757528E-29B6-49A5-A45E-40FBB598B281