Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 226826Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Valkenweg 15, 7331 HC Apeldoorn, het kappen van een sierkers

 

Datum indiening: 11 september 2019

Wabonummer: D19/022212

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.