Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 226594Beschikkingen | aanvraagOudeweg 105 te Westerbroek, Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Z2019-00006975

Het college van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend de volgende kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval te hebben ontvangen:

 

• Oudeweg 105, 9608 PL te Westerbroek, 9608 PL, Maatschap Flinkert

 

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Midden-Groningen Telefoonnummer (0598) 37 37 37