Gemeenteblad van Kampen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenGemeenteblad 2019, 226459Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Hendrik Evinkstraat 3 in Wilsum

plaatsen van een dakkapel (wijziging op een reeds verleende vergunning)

(ontvangstdatum 10-9-2019, zaaknummer 594212019).

 

Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. Voor stukken van het team Vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038. Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken.