Gemeenteblad van Kampen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenGemeenteblad 2019, 226401Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Markt 16 in Kampen

wijzigen van de kleur van de voordeur

(ontvangstdatum 9-9-2019, zaaknummer 594452019);

 

Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. Voor stukken van het team Vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038. Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken.