Gemeenteblad van Kampen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenGemeenteblad 2019, 226378Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunnign Engelenbergplantsoen 3 in Kampen

kappen van zes bomen

(ontvangstdatum 6-9-2019, zaaknummer 590712019);

 

Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. Voor stukken van het team Vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038. Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken.