Gemeenteblad van Kampen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenGemeenteblad 2019, 226370Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Blauwe Engel 1 in Kampen

gewijzigd uitvoeren van een bouwwerk waarvoor reeds een omgevingsvergunning is verleend

(ontvangstdatum 10-9-2019, zaaknummer 596602019);

 

Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. Voor stukken van het team Vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038. Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken.