Gemeenteblad van Scherpenzeel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ScherpenzeelGemeenteblad 2019, 226166Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning met bijgebouw, Akkerwinde kavel 15 (Veldzicht), 3925, Scherpenzeel

Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen algemeen

 

Zaakcode 2019W2075

Adres Akkerwinde kavel 15 (Veldzicht) 3925 Scherpenzeel

Omschrijving het bouwen van een woning met bijgebouw

datum indiening 6-9-2019

 

Het is nog niet bekend of voor deze aanvragen uiteindelijk ook omgevingsvergunningen kunnen worden verleend. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. De aanvragen liggen ter inzage op het gemeentehuis (Buitenplaats) op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag) aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel.