Gemeenteblad van Scherpenzeel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ScherpenzeelGemeenteblad 2019, 226162Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van 47 woningen, Akkerwindelaan plan Akkerwinde fase 2, 3925 Scherpenzeel

Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen algemeen

 

Zaakcode 2019W2095

Adres Akkerwindelaan plan Akkerwinde fase 2, 3925, Scherpenzeel

Omschrijving het bouwen van 47 woningen

datum indiening 10-9-2019

 

Het is nog niet bekend of voor deze aanvragen uiteindelijk ook omgevingsvergunningen kunnen worden verleend. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. De aanvragen liggen ter inzage op het gemeentehuis (Buitenplaats) op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag) aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel.