Gemeenteblad van Goeree-Overflakkee

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeGemeenteblad 2019, 226099Beschikkingen | aanvraagVoorgenomen verlening omgevingsvergunningen en ter inzagelegging ontwerpverklaringen van geen bedenkingen (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voornemen bestaat om in afwijking van het bestemmingsplan omgevingsvergunningen te verlenen voor:

 

Activiteit bouwen/planologische afwijking  

 

  • 1.

    Oude-Tonge, Tonisseweg 8: het bouwen van een bewaarschuur, referentienummer: Z/19/154641

  • 2.

    Oude-Tonge, Donkereweg 5: het bouwen van een bewaarloods, referentienummer: Z/18/150271

 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft conform artikel 2.27 Wabo voor de activiteit planologische afwijking op het adres Oude-Tonge, Tonisseweg 8 en Oude-Tonge, Donkereweg 5 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Uit deze ontwerpverklaring blijkt dat de gemeenteraad van mening is dat de voorgenomen activiteit(en) strekken tot een goede ruimtelijke ordening.

 

Inzage

De stukken kunt u inzien vanaf woensdag 18/09/2019 tot en met dinsdag 29/10/2019 in het gemeentehuis, van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt de stukken in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.

 

Zienswijzen

Tot en met dinsdag 29/10/2019 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, een zienswijze tegen de ontwerpbesluiten kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.