Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2019, 225893Beschikkingen | aanvraagAanvraag Drank- en Horecawet, foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke Food Food, 26-27 en 28 juni 2020, evenemententerrein Buiten de Waterpoort, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij de volgende aanvragen in het kader van de Drank- en Horecawet

hebben ontvangen:

 

Buiten de Waterpoort e.o., (ingekomen 10/9 '19)

Ontheffing drank- en horecawet ten behoeve van foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke Food Food 26-27 en 28 juni 2020 evenemententerrein Buiten de Waterpoort

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant onder het kopje verleende vergunning. Voor nadere informatie over deze ingediende aanvragen kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen, telefoon 14 0183, op maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.