Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2019, 225879Beschikkingen | aanvraagAanvraag Drank- en Horecawet, Oktoberfest, 11 op 5 oktober 2019 van 20:00 uur tot en met 02.00 uur, Café 't Uyltje, Varkenmarkt, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij de volgende aanvragen in het kader van de Drank- en Horecawet hebben ontvangen:

 

Varkenmarkt 11, 4201 KP (ingekomen 10/9 ’19)

Ontheffing drank- en horecawet inzake Oktoberfest op locatie Café 't Uyltje, Varkenmarkt 11 op 5 oktober 2019 van 20:00 uur tot en met 02.00 uur

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant onder het kopje verleende vergunning. Voor nadere informatie over deze ingediende aanvragen kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen, telefoon 14 0183, op maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.