Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2019, 225866Beschikkingen | aanvraagAanvraag APV-vergunning, standplaatsvergunning, Oliebollenkraam Piazza, 1 november tot en met 31 december 2019, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij de volgende APV-gerelateerde aanvragen hebben ontvangen:

 

Piazza Center e.o, (ingekomen 6/9 ’19)

Standplaatsvergunning Oliebollenkraam Piazza Center Gorinchem van 1november tot en met 31 december 2019

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant onder het kopje verleende vergunning.

Voor nadere informatie over deze ingediende aanvragen kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen, telefoon 14 0183, op maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.