Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 225861Overige besluiten van algemene strekkingOpening Maastunnel 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 16 december 2018 een verzoek ontvangen van Gemeente Rotterdam om een evenement te mogen organiseren in de Maastunnel in Rotterdam.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 11 september 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zaterdag 5 oktober 2019 van negen uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds. Het maximum aantal bezoekers dat het evenement mag bijwonen is 15.000 personen.

Het evenement zal worden gehouden in de noord en zuid tunnelbak van de Maastunnel, beide tunnelbuizen, het Karel de Stouteplein en het Erasmuspark aan de zijde van de Euromast in Rotterdam.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats op zaterdag 5 oktober 2019 van kwart voor één ‘s nachts tot acht uur ’s ochtends.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zaterdag 5 oktober 2019 van acht uur ‘s avonds tot elf uur ’s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Burgermeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.