Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2019, 225364Beschikkingen | aanvraagStadsweide 342 - Verlengen beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning

Omschrijving (incl. locatie):

Stadsweide 342, 6041 TD Roermond: uitbreiding bestaande winkelruimte door middel van nieuw entree gebouw

 

Activiteit(en):

bouwen van een bouwwerk

handeling in strijd met bestemmingsplan

 

Registratienummer:

65413-2019

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/ verlenging beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 september 2019 besloten voor de beslissing op de aanvraag de beslistermijn met maximaal 6 weken te verlengen tot uiterlijk 25 oktober 2019.