Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2019, 225086Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, brandveilig gebruik buitenschoolse opvang bouwlust en het plaatsen van alarminstallatie, Boerderijpad 5, 3137 RR, Vlaardingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

 

Voor : brandveilig gebruik buitenschoolse opvang bouwlust en het plaatsen van alarminstallatie

Met de adressering : Boerderijpad 5, 3137 RR

Kenmerk : OVXINR-5967

Type aanvraag : omgevingsvergunning uitgebreid

Datum ontvangst : 5 augustus 2019

 

 

Ingediende aanvraag is nog op geen enkele wijze getoetst en ligt niet ter inzage.