Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 224792Beschikkingen | afhandelingZondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, Plein 1969, 5473 CA Heeswijk-Dinther.

De burgemeester heeft ontheffing  verleend voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur op 22 september 2019 van 14.00 uur tot 22.00 uur tijdens de Opening van Plein 1969.

Het besluit is verzonden op 13 september 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 13 september 2019