Gemeenteblad van Dalfsen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DalfsenGemeenteblad 2019, 224619Beschikkingen | aanvraagOntvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windmolen op het perceel Vlierhoekweg 8 in Dalfsen

 

Op 10 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een kleine windmolen op het perceel Vlierhoekweg 8 in Dalfsen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/19/607451. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • Bouw

 

Procedure

Afhankelijk van de aangevraagde activiteiten is de reguliere of de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing:

  • de reguliere procedure met een beslistermijn van maximaal 8 weken of;

  • de uitgebreide voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van maximaal 6 maanden.

De beslistermijn kan eventueel met een termijn van zes weken worden verlengd. Tijdens de behandeling van de aanvraag kunnen de procedure en de beslistermijn worden aangepast.

 

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Dalfsen, eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529.