Gemeenteblad van Dalfsen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DalfsenGemeenteblad 2019, 224604Beschikkingen | aanvraagOntvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Westeinde 37 in Nieuwleusen

 

Op 9 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een woning op het perceel Westeinde 37 in Nieuwleusen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/19/607441. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • Bouw

 

Procedure

Afhankelijk van de aangevraagde activiteiten is de reguliere of de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing:

  • de reguliere procedure met een beslistermijn van maximaal 8 weken of;

  • de uitgebreide voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van maximaal 6 maanden.

De beslistermijn kan eventueel met een termijn van zes weken worden verlengd. Tijdens de behandeling van de aanvraag kunnen de procedure en de beslistermijn worden aangepast.

 

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Dalfsen, eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529.