Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2019, 224223Plannen | ruimtelijkOntwerp ‘Wijzigingsplan Elmpterbaan 14 Swalmen’

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond maakt overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp ‘Wijzigingsplan Elmpterbaan 14 Swalmen’ (NL.IMRO.0957.BPW0000306-ON01) van 18 september 2019 tot en met 29 oktober 2019 voor een ieder ter inzage ligt in het Stadskantoor, Kazerneplein 7, 6041 TG Roermond. Tevens is het ontwerp wijzigingsplan digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan betreft de wijziging van de agrarische bestemming in een woonbestemming van het perceel Elmpterbaan 14, 6071 AE Swalmen. Met dit plan wordt de voormalige agrarische bedrijfswoning gewijzigd in een burgerwoning. Ook biedt het plan de mogelijkheid één nieuwe woning te bouwen.

Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk om uw zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, telefoon (0475) 35 92 97.