Aanwijzingsbesluit loco-burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren,

 

Overwegende dat:

 

 • Op 15 mei 2019 door de raad van gemeente De Fryske Marren als wethouder zijn benoemd de heer R. de Jong en mevrouw I. Groeneveld;

 • Als gevolg hiervan het noodzakelijk is om de vervanging van de burgemeester opnieuw te regelen;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 77 van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

 

 

 • 1.

  De wethouders aan te wijzen als loco-burgemeester in de volgende volgorde:

 • a.

  De heer F. Veltman

 • b.

  De heer J. Boerland

 • c.

  De heer R. de Jong

 • d.

  Mevrouw I. Groeneveld

 • e.

  Mevrouw L. Boelsma

 • 2.

  Eerdere besluiten tot aanwijzing van de loco-burgemeester in te trekken.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 15 mei 2019.

 

Aldus besloten op 3 september 2019,

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mw. D.J. Cazemier dhr. F. Veenstra

Naar boven