Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 223686Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Kerkstraat 29 Voorthuizen, kappen 5 bomen

 

Zaaknummer 2019W2064

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.