Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 223653Beschikkingen | afhandelingaanvraag omgevingsvergunning, Oud Milligenseweg 39 Garderen, kappen 48 fijnsparren met herplant

 

Zaaknummer 2019W2049

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.